Business Listings - Encyclopedias

Default

Encyclopedias Startpage

Add your review, 0 reviews

สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia)

Listed in Encyclopedias

๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒

131 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Description: สารานุกรมยุคปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงไปตามวิวัฒนาการทั้งด้านเนื้อหา ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและรูปแบบในการ เผยแพร่ที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันสารานุกรมถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลาย ในรูปแบบของหนังสือสารานุกรม ซีดีสารานุกรม และเว็บไซต์สารานุกรมเพื่อให้ ผู้อ่านสามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว มากกว่าในอดีต ภาพรวมของการสำรวจข้อมูลสารานุกรมดังกล่าวทั้งหมด สามารถสรุปรวมในรูปของวิวัฒนาการย่อของ สารานุกรมนำเสนอในรูปวิวัฒนาการย่อของสารานุกรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Read more...

Add your review, 0 reviews

โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Listed in Encyclopedias

๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒

สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Description: หนังสือชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะทรงเห็นความสำคัญของหนังสือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระราชปรารภกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดว่า “เมื่อทรงพระเยาว์นั้น สมเด็จย่าได้จัดหาหนังสือหลากหลายวิชาให้พระองค์ทรงได้อ่าน ได้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง จนกลายเป็นพระราชกิจวัตรประจำพระองค์ อันนำไปสู่การที่พระองค์ท่านทรงสามารถคิด สามารถพัฒนาโครงการตามแนว พระราชดำริได้เป็นจำนวนนับหลายพันโครงการในเวลาต่อมา”

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar