12341600_951088918308380_3059992703811949175_n.jpg

โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Added by CM

0 reviews

Listed in Encyclopedias

Follow:

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


หนังสือชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะทรงเห็นความสำคัญของหนังสือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระราชปรารภกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดว่า “เมื่อทรงพระเยาว์นั้น สมเด็จย่าได้จัดหาหนังสือหลากหลายวิชาให้พระองค์ทรงได้อ่าน ได้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง จนกลายเป็นพระราชกิจวัตรประจำพระองค์ อันนำไปสู่การที่พระองค์ท่านทรงสามารถคิด สามารถพัฒนาโครงการตามแนว
พระราชดำริได้เป็นจำนวนนับหลายพันโครงการในเวลาต่อมา”

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar